Akredytacja ISO-17025

Wydana przez Polskie Centrum Akredytacji

Akredytacja ISO-17025

Czym jest 

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego?

Akredytacja zgodna z normą ISO 17025 jest formalnym prawnie uznaniem kompetencji podmiotu. Kompetencje te dotyczą realizacji zadań określonych ramami oceny zgodności. Akredytacja uzyskiwana jest od rządu i służy budowie wiarygodności prowadzonych badań i prezentowanych przez laboratorium wyników. Poza tym akredytacja uwiarygadnia świadczone usługi i wydawane dokumenty.

Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska Pracy ENVILAB-EKO uzyskało certyfikat akredytacji o numerze AB 1642. Wdrożenie i stosowanie normy PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02 przez nasze laboratorium daje pewność, że wykonywane badania są zgodne z systemem jakości. Poza tym uzyskiwane wyniki są precyzyjne, wiarygodne i rzetelne.

Zakres akredytacji ENVILAB-EKO:

Akredytacja jest dowodem na to, że nasze laboratorium ENVILAB-EKO działa zgodnie z najlepszymi przyjętymi praktykami.

Dziedziny i przedmioty badań, na które uzyskaliśmy akredytację:

 • Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza pod kątem narażenia zawodowego na:
  • pyły przemysłowe (frakcja wdychalna i respirabilna),
  • metale i ich związki (frakcja wdychalna i respirabilna),
  • substancje organiczne (frakcja wdychalna),
  • nieorganiczne (frakcja wdychalna, respirabilna i torakalna).
 • Badania stężeń pyłów (frakcja wdychalna i respirabilna)
 • Badania stężeń gazów, w tym:
  • tlenku węgla – CO
  • tlenku azotu – NO
  • ditlenku azotu – NO2
  • ditlenku węgla – CO
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska:
  • hałas w środowisku pracy (równoważny, maksymalny i szczytowy poziom dźwięku oraz poziom ekspozycji w ośmiogodzinnym wymiarze czasu pracy)
  • hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
  • drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka – ekspozycja dzienna i ekspozycja trwająca 30 minut
  • drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne – ekspozycja dzienna i ekspozycja trwająca 30 minut
 • Środowisko pracy:
  • mikroklimat gorący (temperatura powietrza w zakresie od 15 do 60 ºC)
  • mikroklimat umiarkowany (temperatura powietrza w zakresie 10 – 30 ºC)
  • mikroklimat zimny (temperatura powietrza w zakresie -30 – 10 ºC) 
  • oświetlenie elektryczne we wnętrzach
  • wydatek energetyczny 
  • nielaserowe promieniowanie optyczne 
 • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza

Pełen zakres akredytacji laboratorium ENVILAB-EKO znajdą Państwo w tym dokumencie.

Certyfikat PCA

Firmy które nam zaufały

Roben
Krosno
Amazon
Schenker
Wabco
ImGroup
Uniwersytet Szczecinski
Chassis Brakes
Arbol
Us Pharmacia
Bombardier
Basf
Pekabex
Huta Szkła Czechy
WAT
Tchibo
Lafarge
Cemex
Strabag
Stock
Animex
Trend Glass
hormann
Strumet
Bosch
DeHeus
Bunge
Cargill
Goodvalley
Inalca
Albea
Vive
Mann+ Hummel
Ikea

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top