AKREDYTACJA ISO 17025

Wydana przez Polskie Centrum Akredytacji

ENVILAB-EKO to specjalistyczne Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska Pracy. Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty by rzetelnie i profesjonalnie zając się potrzebami każdego klienta. Jednym z dokumentów potwierdzających naszą wiarygodność i jakość usług jest Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Czym jest certyfikat akredytacji laboratorium badawczego?

Akredytacja zgodna z normą ISO 17025 jest formalnym prawnie uznaniem kompetencji podmiotu. Kompetencje te dotyczą realizacji zadań określonych ramami oceny zgodności. Akredytacja uzyskiwana jest od rządu i służy budowie wiarygodności prowadzonych badań i prezentowanych przez laboratorium wyników. Poza tym akredytacja uwiarygadnia świadczone usługi i wydawane dokumenty.

Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska Pracy ENVILAB-EKO uzyskało certyfikat akredytacji o numerze AB1642. Wdrożenie i stosowanie normy PN-EN/ISO IEC 17025:2005 przez nasze laboratorium daje pewność, że wykonywane badania są zgodne z systemem jakości. Poza tym uzyskiwane wyniki są precyzyjne, wiarygodne i rzetelne.

Zakres akredytacji ENVILAB-EKO:

Akredytacja jest dowodem na to, że nasze laboratorium ENVILAB-EKO działa zgodnie z najlepszymi przyjętymi praktykami.

Dziedziny i przedmioty badań, na które uzyskaliśmy akredytację:

 • Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza pod kątem narażenia zawodowego na: 
  • pyły przemysłowe (frakcja wdychalna i respirabilna),
  • metale i ich związki (frakcja wdychalna i respirabilna),
  • substancje organiczne (frakcja wdychalna),
  • nieorganiczne (frakcja wdychalna, respirabilna i torakalna).
 • Badania stężeń pyłów (frakcja wdychalna i respirabilna)
 • Badania stężeń gazów, w tym: 
  • tlenku węgla – CO
  • tlenku azotu – NO
  • ditlenku azotu – NO2
  • ditlenku węgla – CO2 
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska: 
  • hałas w środowisku pracy (równoważny, maksymalny i szczytowy poziom dźwięku oraz poziom ekspozycji w ośmiogodzinnym wymiarze czasu pracy)
  • hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
  • drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka – ekspozycja dzienna i ekspozycja trwająca 30 minut
  • drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne – ekspozycja dzienna i ekspozycja trwająca 30 minut
 • Środowisko pracy: 
  • mikroklimat gorący (temperatura powietrza w zakresie od 15 do 60 ºC)
  • mikroklimat umiarkowany (temperatura powietrza w zakresie 10 – 30 ºC)
  • mikroklimat zimny (temperatura powietrza w zakresie -30 – 10 ºC) 
  • oświetlenie elektryczne we wnętrzach
  • wydatek energetyczny 
  • nielaserowe promieniowanie optyczne 
 • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza

Pełen zakres akredytacji laboratorium ENVILAB-EKO znajdą Państwo w tym dokumencie.

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.