BREEAM – Pomiary jakości powietrza

BREEAM – Pomiary jakości powietrza

Zbadamy jakość powietrza w zgodności z BREEAM.

BREEAM – Pomiary jakości powietrza

BREEAM – pomiary jakości powietrza

W związku z coraz większym zainteresowaniem w Polsce budowania budynków komercyjnych i przemysłowych w tzw. zielonej technologii ENVILAB-EKO oferuje pomiary czystości powietrza zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM. 

BREEAM (Building Research Estabilishment’s Environmental Assessment Method) to wielokryterialny system certyfikacji budynków, który wraz z rosnącą świadomością ekologiczną inwestorów w UE rozwija się dynamicznie również Polsce.

BREEAM został utworzony przez brytyjską organizację BRE, stanowi najstarszy i najpopularniejszy system oceny budynków pod względem ich oddziaływania na środowisko.

BREEAM to wiodąca na świecie metoda oceny zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do głównego planu projektu, infrastruktury i budynków.

BREEAM, jako międzynarodowy program, zapewnia niezależną zewnętrzną certyfikację oceny wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju poszczególnych budynków, społeczności i projektów infrastrukturalnych.

Certyfikacja BREEAM obejmuje ocenę budynku w zakresie 10 kategorii

 1. Zarządzanie
 2. Zdrowie i Samopoczucie
 3. Energia
 4. Transport
 5. Woda
 6. Materiały
 7. Odpady
 8. Korzystanie ze środowiska i Ekologia
 9. Zanieczyszczenia
 10. Innowacje
Wymagania

Wymagania dotyczące jakości powietrza wewnątrz budynków

Zostały określone w kategorii 2: Zdrowie i Samopoczucie (Health and Wellbeing) w podkategorii 02: Jakość powietrze wewnętrznego (Hea 02 Indoor air quality).

Zgodnie z wymaganiami certyfikacji BREEAM plan jakości powietrza wewnętrznego obejmuje wykonanie badań jakości powietrza.

Badania jakości powietrza wewnętrznego – badania poziomu emisji lotnych związków organicznych (VOC) powinny być wykonane przez niezależne laboratorium, posiadające kompetencje
i doświadczenie.

Zgodnie z wymaganiami (Hea 02 Indoor air quality) BREEAM – oferujemy badania jakości powietrza wewnętrznego w zakresie:

 • Pomiar TVOC: Całkowity poziom stężenia lotnych związków organicznych (TVOC) mierzy się po zakończeniu budowy (ale przed zamieszkaniem)
 • Pomiar formaldehydu: Poziom stężenia formaldehydu mierzy się po zakończeniu budowy (ale przed zamieszkaniem).

Jeśli certyfikujesz inwestycję w systemie BREEAM – ENVILAB-EKO wykona zgodnie
z wymogami tego systemu –  pomiary jakości powietrza i przygotuje raporty z wyników. 

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top