Certyfikaty ENVILAB-EKO

Dowiedz się co dają posiadane przez Nas certyfikaty
N

Akredytacja PCA

Możliwość wykonywania pomiarów laboratoryjnych w Polsce.

Akredytacja ILAC-MRA

Możliwość wykonywania pomiarów laboratoryjnych w Unii Europejskiej.

~

Bezpieczeństwo

Certyfikaty dają pewność i gwarancję poprawności Naszych działań.

Certyfikaty, a usługi laboratorium środowiska pracy i ochrony środowiska ENVILAB-EKO.

Certyfikaty pozwalają nam na kompleksowe, precyzyjne i rzetelne przeprowadzanie badań. Dzięki temu ENVILAB-EKO jako laboratorium środowiska i ochrony środowiska pracy może wykonywać szerokie spektrum usług określonych wedle certyfikatów. Gwarantuje to również, że Nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności oraz zaplecze do realizacji badań związanych ze środowiskiem pracy, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

Certyfikowanie usług laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO którego Centrala znajduje się  we Wrocławiu,  jest w stanie zaoferować Państwu najwyższą jakość usług związanych z: badaniami chemicznymi, badaniami inżynierii środowiska, badaniami właściwości fizycznych powietrza oraz jego parametrami związanymi z narażeniami zawodowymi w miejscu pracy. Ważną jednostką w laboratorium stanowi dział usług związanych z poborem i oznaczeniem składów chemicznych gazów i pyłów do powietrza.

Laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO jest akredytowaną jednostką posiadającą Certyfikat Akredytacji nr AB 1642 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

AB 1642

Polskie Centrum Akredytacji

dowiedz się więcej

International Laboratory Accreditation Cooperation

dowiedz się więcej

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji.

Akredytacja PCA nr AB 1642 stanowi gwarancję, że Nasze laboratorium badawcze spełnia normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Poza tym akredytacja wydana przez PCA jest dowodem, iż laboratorium spełniło wszelkie wymogi będące podstawą do oferowania najwyższej jakości usług związanych z przedmiotem badań środowiska pracy oraz ochrony środowiska.

Akredytacja nr AB 1642 dowodzi o pracy zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi wzorcami i najlepszymi praktykami. Dodatkowo prezentuje zakres działalności laboratorium ENVILAB-EKO. Więcej o zakresie certyfikacji przeczytają Państwo w tym miejscu.

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.