ILAC MRA

Wydana przez Polskie Centrum Akredytacji

Czym jest ILAC-MRA?

ILAC-MRA został zarejestrowanym znakiem towarowym przez International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Akredytowane laboratoria środowiska pracy – takie jak ENVILAB-EKO – mogą stosować znak ILAC-MRA tylko w połączeniu z nazwą akredytacji PCA. Laboratorium ENVILAB-EKO posiada certyfikat akredytacji o numerze AB1642.

Możliwość posługiwania się znakiem ILAC-MRA może być stosowany na sprawozdaniach z badań oraz świadectwach wzorcowania. Poza tym znak ten może być wykorzystywany we wszelkich innych dokumentach firmowych.

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.