Badanie śladu węglowego

Badanie śladu węglowego

Obliczenie śladu węglowego w firmach, w dwóch kategoriach.

Badanie śladu węglowego

Ślad węglowy jako element modelu biznesowego firmy

Zmiany klimatyczne spowodowane emisjami antropogenicznymi są największym problemem ludzkości w XXI wieku, która zjednoczyła się w wysiłkach mających na celu zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie.

Unia Europejska prowadzi politykę energetyczną mającą na celu zredukowanie emisji CO2, oraz doprowadzenie do neutralności klimatycznej do roku 2050. Głównym elementem tej polityki jest wprowadzenie systemu handlu emisjami CO2, który ma największy wpływ na branżę energetyczną oraz podmioty gospodarcze, które spalają duże ilości paliw w celach produkcyjnych. Dla Unii Europejskiej stało się również jasne, iż kluczową rolą w zrealizowaniu tego planu jest kontrolowanie działalności spółek i przedsiębiorstw.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych stała się działaniem na skalę światową, polityka środowiskowo-emisyjna przedsiębiorstw o wszelkiej działalności, począwszy od branży energetycznej, chemicznej, produkcyjnej, spożywczej po finansową i informatyczną, ma większe niż kiedykolwiek znaczenie w oczach potencjalnego odbiorcy i klienta.

Firmy, które nie dbają o swój wpływ na środowisko stają się niekonkurencyjne, ponieważ świadomość społeczna na temat zmian klimatycznych jest tak wysoka jak nigdy.

Badanie śladu węglowego – z czego wynika konieczność obliczenia śladu węglowego?

Wymagania rynku – kluczowi interesariusze, często oczekują informacji o śladzie węglowym organizacji lub produktu przed zawarciem kontaktu. Takimi interesariuszami są nie tylko potencjalni kontrahenci, ale także jednostki bankowe, czy też terytorialne. W coraz większej ilości zapytań ofertowych pojawia się jako warunek konieczny przedstawienie wielkości śladu węglowego w określonym zakresie,

Raporty społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) i raportowanie pozafinansowe. Zgodnie z założeniami CSR, bycie „odpowiedzialnym społecznie” nie oznacza tylko spełniania przez organizacje wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność.

Wizerunek zewnętrzny – ślad węglowy może zostać wykorzystany jako cenne narzędzie marketingowe informujące mniejszych klientów, społeczności lokalne oraz pracowników o odpowiedzialnym podejściu przedsiębiorstwa do zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Badanie śladu węglowego organizacji

Oferujemy obliczenie śladu węglowego organizacji w trzech zakresach:

Zakres I – obejmuje przeliczenie tzw. emisji bezpośrednich, tj. takich emisji, które powstają na drodze spalania paliw w analizowanej organizacji. Emisje te zostają kolejno odniesione do jednostki funkcjonalnej organizacji.

Zakres II – obejmuje przeliczenie emisji bezpośrednich, oraz tzw. emisji pośrednich, tj. tych związanych z zakupem energii w postaci niepodlegającej procesowi spalania. Suma rzeczonych emisji zostaje odniesiona do jednostki funkcjonalnej organizacji

Zakres III – obejmuje przeliczenie emisji bezpośrednich, emisji pośrednich oraz pozostałych emisji w całym cyklu funkcjonowania organizacji. Zakres ten będzie wzbogacony m.in. o emisje z transportu, które powstają na drodze sprowadzania surowców oraz dystrybucji gotowego produktu.

Badanie śladu węglowego produktu

Oferujemy obliczenie śladu węglowego produktu w dwóch zakresach:

Od kołyski do bramy zakładu (ang. from cradle to gate) – obejmuje obliczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia danego produktu od momentu wydobycia i transportu surowców do podania gotowego produktu na bramę zakładu. 

Od kołyski do grobu (ang. from cradle to grave) – obejmuje obliczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia danego produktu od momentu wydobycia i transportu surowców do momentu utylizacji produktu. 

W przeciwieństwie do metodyk właściwych obliczeniu śladu węglowego organizacji, metodyki adekwatne dla obliczenia śladu węglowego produktu zwierają w swoim zakresie emisje powstałe na etapie przygotowania surowców do produkcji (from cradle to gate), a także te, które powstają w fazie jego użytkowania oraz utylizacji (from cradle to grave). Istotnym zatem jest poznanie wielkości emisji związanych z wyżej wymienionymi fazami cyklu życia produktu.

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top