Badania natężenia oświetlenia

Badania natężenia oświetlenia

Pomiary światła na stanowisku pracy.

Badania natężenia oświetlenia

Definicja

Badania natężęnia oświetlenia

Fundamentalnym wymaganiem dotyczącym warunków środowiska pracy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia. Natężenie oświetlenia w środowisku pracy (i nie tylko) określane jest jako wartość średnia oświetlenia na wycinku uprzednio zdefiniowanej płaszczyzny pracy (roboczej). Wartość średniego natężenia oświetlenia musi być dopasowana do charakteru pracy i warunków przestrzennych.

Płaszczyzną roboczą określa się rzeczywistą lub umowną płaszczyznę, na poziomie której wykonywana jest praca. Zwykle płaszczyzną tą określa się przestrzeń na wysokości 0,85 m od poziomu podłogi. W przypadku prac naziemnych i terenów otwartych płaszczyzna robocza określana jest na poziomie podłogi/gruntu.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma natężenie oświetlenia?

Niedostosowane oświetlenie ma negatywny wpływ na ośrodek wzrokowy człowieka.

Zbyt niska wartość natężenia skutkuje niedowidzeniem przedmiotów oraz współpracowników, co może generować wypadki przy pracy oraz znaczne obniżenie jej efektywności.

Zbyt intensywne światło może powodować zawroty, bóle głowy i utratę koncentracji. Wpływa również na złe samopoczucie i zaburza cykl dobowy.

Wyposażenie

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Nasze laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO realizuje pomiary natężenia oświetlenia za pomocą Luksomierza typu L100. Dzięki temu przyrządowi jesteśmy w stanie określić natężenie oświetlenia w zakresie od 5 do 10 000 lx, wykorzystując w tym celu bezpośrednią metodę pomiarową. Pomiary realizowane są wedle dokumentu odniesienia: PN-83/E-04040.03

EV-PB-2 wydanie 1 dnia 02.01.2017 r. Z przeprowadzonych pomiarów laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO oblicza równomierność oświetlenia oraz szacuje otrzymane wartości z wartościami z obowiązujących norm.

Normy

Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane badania natężenia oświetlenia:

Pomiary natężenia oświetlenia w środowisku pracy wykonywane przez laboratorium ENVILAB-EKO realizowane są w oparciu o wytyczne znajdujące się w § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. oraz ze zmianami z 2011r. nr 173, poz 1034)

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top