Badania warunków mikroklimatycznych

Badania warunków mikroklimatycznych

Stwórzmy przyjazne miejsce pracy.

Badania warunków mikroklimatycznych

Definicja

Badania warunków mikroklimatycznych

Warunki mikroklimatyczne panujące w środowisku pracy mają istotny wpływ na zdrowie oraz samopoczucie pracowników. Utrzymanie komfortowego środowiska cieplnego w pomieszczeniach polega na utrzymaniu odpowiedniego poziomu wymiany ciepła między otoczeniem i człowiekiem. Należy dążyć do redukcji obciążenia cieplnego oraz dyskomfortu nim wywołanego.

Komfort cieplny związany z warunkami mikroklimatu określa satysfakcję pracowników (lub innej badanej grupy osób) związaną z warunkami termicznymi panującymi w pomieszczeniach. Warunki termiczne w znaczący sposób wpływają na przemiany metaboliczne.

Przeprowadzanie kompleksowych pomiarów środowiska pracy umożliwia wykreowanie odpowiedniego mikroklimatu. W tym celu należy określić akumulację cieplną przedstawianą wzorem:

S = M(1-η) + E0+P + C + R + E

  • M- metaboliczna produkcja ciepła,
  • η- sprawność ruchowa,
  • E0- straty ciepła poprzez oddychanie,
  • P,C, R- ilość ciepła wymienianego z otoczeniem na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania,
  • E – ilość ciepła wymienianego na drodze odparowania potu.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka mają warunki mikroklimatyczne?

W przypadku zachowania bilansu cieplnego (S=0) ilość ciepła wytwarzana w ciele pracownika, oddawana jest w całości do otoczenia, co oznacza, że praca może odbywać się w przyjemnych warunkach. Jeżeli S≠0, wówczas mogą wystąpić niekorzystne dolegliwości.

Niekorzystnie oddziałujący mikroklimat może powodować problemy z układem krążenia, ośrodkowym układem nerwowym oraz wiązać się z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej.

Ponadto mogą wystąpić zaburzenia psycho-fizjologiczne, takie jak: niemożność koncentracji, pogorszenie zręczności, złe samopoczucie, wyczerpanie oraz silne zmęczenie.

Na mikroklimat w środowisku pracy wpływają czynniki środowiskowe, takie jak:

Wilgotność względna powietrza

Wilgotność względna związana jest z temperaturą odczuwalną oraz proces pocenia. Zbyt duża wilgotność utrudnia odprowadzanie potu ze skóry. Za mała wilgotność powoduje wysuszanie śluzówek oraz bóle głowy i gardła.

Prędkość powietrza

Prędkość powietrza determinuje temperaturę odczuwalną oraz rozkład ciśnienia akustycznego w budynku.

Temperatura powietrza

Temperatura powietrza to kluczowy aspekt tworzący mikroklimat. Temperatura musi być tak dobrana, aby możliwe było uzyskanie komfortu cieplnego.

Asymetria rozkładu temperatury w pomieszczeniu

Jest to inaczej pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu. Określa różnicę temperatury odczuwaną na poziomie stóp i głowy, nie powinien przekraczać 10 st. C.

Wyposażenie

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Nasze laboratorium środowiska pracy realizuje pomiary warunków mikroklimatycznych za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych. ENVILAB-EKO precyzyjnie zmierzy parametry mikroklimatu gorącego oraz umiarkowanego. W tym celu korzystamy z miernika mikroklimatu typu EHA MM101, który umożliwia nam przeprowadzanie kompleksowych pomiarów mikroklimatu. Wyposażony jest w funkcję kalkulatora mikroklimatu oraz anemometru.

Normy

Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane warunków mikroklimatycznych:

Pomiary mikroklimatu w środowisku pracy wykonywane przez laboratorium ENVILAB-EKO realizowane są w oparciu o wytyczne znajdujące się w normach:

  • PN-EN ISO 7726:2001– Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiarów wielkości fizycznych.
  • PN-EN ISO 11079:2008 – Ergonomia środowiska termicznego. Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego.
  • PN-EN ISO 7243:2018-01 – Ergonomia środowiska termicznego — Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli).
  • PN-EN ISO 7730:2006 +Ap2:2016-04– Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top