Pogotowie Pomiarowe

Natychmiastowe badania, pomiary i audyty, gdy jesteś w potrzebie
i

Zgubiłeś dokumenty, lub nigdy ich nie miałeś?

Przygotujemy nowe, szybciej niż to możliwe.
s

Jesteś w trakcie, lub spodziewasz się kontroli?

Skutecznie przygotujemy Cię do kontroli PIP, SANEPID lub GIOŚ lub WIOŚ.

Terminowe uruchomienie stanowisk pracy

Szybkie audyty stanowisk pracy, zawsze na czas.

ENVILAB-EKO świadczy usługę pogotowia pomiarowego.

Dzięki pogotowiu pomiarowemu nie muszą obawiać się Państwo kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także są w stanie szybko tworzyć nowe miejsca pracy.

Nasze pogotowie dynamicznie przeprowadzi audyt środowiska pracy, wytworzy odpowiedni zestaw dokumentów potwierdzających przeprowadzone pomiary oraz skontroluje posiadane dokumenty ze stanem faktycznym zakładów i miejsc pracy.

W zakresie ochrony środowiska skutecznie przygotowujemy wnioski do uzyskania pozwoleń na emisje gazów i pyłów.

Przygotowujemy kompleksowe pomiary zgodne z wytycznymi aktualnie obowiązującego prawa pracy oraz Państwa wewnętrznymi zasadami i terminami. Metody pomiarowe, zakres pomiarów oraz sprawozdania i audyty w pełni dostosowujemy do Państwa potrzeb i wymagań.

Usługa pogotowia pomiarowego świadczona przez laboratorium ENVILAB-EKO skierowana jest dla firm, które:

  • zgubiły dokumentacje i sprawozdania z pomiarów środowiska pracy
  • spodziewają się nagłej kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy lub Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • zamierzają szybko i sprawnie opomiarować nowe miejsca pracy
  • oczekują uporządkowania dokumentacji związanej z emisjami oraz stanem technicznym emitorów

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy oraz rzetelne podejście do problematyki Państwa potrzeb. Dojeżdżamy do klientów na terenie całego kraju.

Przed skorzystaniem z naszych usług, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami online lub telefonicznie.