Pomiary Emisji Zanieczyszczeń do Powietrza

Profesjonalne pomiary Emisji na terenie Polski

Pomiary emisji gazów odlotowych zanieczyszczeń do powietrza

Laboratorium ENVILAB-EKO oferuje bardzo szeroki akredytowany przez PCA zakres pomiarów gazów odlotowych do atmosfery.

Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi pomiarowemu oraz doświadczonemu Zespołowi specjalistów z powodzeniem dostarczamy dla renomowanych polskich i międzynarodowych Firm  usługi związane z obowiązkowymi i cyklicznymi pomiarami emisji gazów do atmosfery. 

 

Dlaczego ENVILAB-EKO?

Wyróżnia Nas nie tylko profesjonalizm i zaawansowana technologia lecz i przede wszystkim dbałość o jakość, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa  terminowość Naszych opracowań.

Zakres Pomiarów Emisji Gazów i Pyłów do Atmosfery

1. Pomiar strumienia objętości gazów odlotowych dla ciśnienia dynamicznego
– metodą spiętrzeniową dla ciśnienia dynamicznedo > 10 Pa
– metodą anemometryczną w zakresie prędkości od 0,6 do 40 m/s.

2. Pomiar stężenia pyłu i emisji w gazach odlotowych metodą grawimetryczną wg PN-Z-04030-7:1994

3. Pomiar stężenia w gazach odlotowych wg PN-ISO 10396:2001

· ditlenku siarki (SO 2), metoda nidyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDiR)
· tleneku węgla (CO), metoda nidyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDiR)
· ditlenku węgla (CO 2) metoda nidyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDiR)
· tlenu (O 2) , metoda paramagnetyczna (PMD)
– tlenków azotu ( NOx w przeliczeniu na NO2 )metoda chemiluninescencyjna (CLD)

4. Pobieranie chlorowodoru (HCl) wg PN-EN 1911:2011

5. Pobieranie fluorowodoru (HF) wg ISO 15713: 2006

6. Pomiar stężenia lotnych związków organicznych (LZO), całkowitego węgla organicznego (TVOC) metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FiD) wg PN-EN 12619: 2013

7. Pobieranie próbek do oznaczenia metali w gazach odlotowych wg PN-EN 14385: 2005

8. Pobieranie próbek do oznaczenia rtęci ogólnej (Hg) w gazach odlotowych wg PN-EN 13211+AC : 2006

9. Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidulanych gazowych związków organicznych metodą chromatografii gazowej wg PN-EN 13649:2005.

10.Pobieranie próbek do oznaczania stężenia amoniaku i siarkowodoru wg procedur własnych.

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Posiadamy najnowsze modele urządzeń przeznaczonych do realizacji pomiarów metodykami referencyjnymi:

    • Pyłomierze
    • Analizatory
    • Analizatory TVOC
    • Spektrofometry
    • Chromatografy

Dzięki zapleczu w postaci laboratorium analitycznego – analizy chromatograficzne oraz spektrofotometryczne  wykonujemy głównie we własnym zakresie.

Oferujemy również profesjonalne przeprowadzanie wizji lokalnych oraz wyznaczania odcinków pomiarowych.

Przeprowadzamy również badania z zakresu oznaczania zawartości składu frakcyjnego pyłu metodą granulometryczną z wykorzystaniem laserowego miernika cząstek (z uwzględnieniem PM 1, PM2,5 oraz PM 10) – zgodnie z normą PN EN ISO 13320:2020.

Pył zawieszony (z ang. PM – Particulate Matter) główny składnik smogu jest jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu. Unoszące się w powietrzu cząstki stałe lub krople cieczy, mogą być pochodzenia naturalnego (np. popiół wulkaniczny, mineralny) bądź wywołane są działalnością człowieka (pył powstający w procesie spalania paliw, procesów produkcyjnych, wydobycia i dystrybucji paliw kopalnych, zagospodarowania odpadów). 

Głównie wyróżniamy dwie frakcje pyłu zawieszonego: PM 2,5 składający się z cząstek o średnicy do 2,5 μm oraz PM 10 z cząstkami o średnicy do 10 μm. Rzadziej w powietrzu występuje pył PM 1,0 z cząstkami o średnicy do 1 μm.

Najdrobniejsze cząsteczki z łatwością przenikają do oskrzeli oraz górnych dróg oddechowych. Pierwszymi zauważalnymi efektami zbyt długiego narażenia na pyły są kaszel, astma, choroby układu oddechowego, alergie, zadyszka oraz choroby oczu. Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może wywołać przewlekłe choroby płuc oraz nowotwory układu oddechowego. 

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.