Pomiary Emisji Zanieczyszczeń do Powietrza

Profesjonalne pomiary Emisji na terenie Polski

Pomiary emisji gazów odlotowych zanieczyszczeń do powietrza

Laboratorium ENVILAB-EKO oferuje bardzo szeroki akredytowany przez PCA zakres pomiarów gazów odlotowych do atmosfery.

Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi pomiarowemu oraz doświadczonemu Zespołowi specjalistów z powodzeniem dostarczamy dla renomowanych polskich i międzynarodowych Firm  usługi związane z obowiązkowymi i cyklicznymi pomiarami emisji gazów do atmosfery. 

 

Dlaczego ENVILAB-EKO?

Wyróżnia Nas nie tylko profesjonalizm i zaawansowana technologia lecz i przede wszystkim dbałość o jakość, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa  terminowość Naszych opracowań.

Zakres Pomiarów Emisji Gazów i Pyłów do Atmosfery

1. Pomiar strumienia objętości gazów odlotowych dla ciśnienia dynamicznego
– metodą spiętrzeniową dla ciśnienia dynamicznedo > 10 Pa
– metodą anemometryczną w zakresie prędkości od 0,6 do 40 m/s.

2. Pomiar stężenia pyłu i emisji w gazach odlotowych metodą grawimetryczną wg PN-Z-04030-7:1994

3. Pomiar stężenia w gazach odlotowych wg PN-ISO 10396:2001

· ditlenku siarki (SO 2), metoda nidyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDiR)
· tleneku węgla (CO), metoda nidyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDiR)
· ditlenku węgla (CO 2) metoda nidyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDiR)
· tlenu (O 2) , metoda paramagnetyczna (PMD)
– tlenków azotu ( NOx w przeliczeniu na NO2 )metoda chemiluninescencyjna (CLD)

4. Pobieranie chlorowodoru (HCl) wg PN-EN 1911:2011

5. Pobieranie fluorowodoru (HF) wg ISO 15713: 2006

 

6. Pobieranie i oznaczanie próbek gazów odlotowych do oznaczenia substancji chemicznych metodą chromatografii gazowej wg PN-EN 13649:2005.

  · metanolu
  · acetonu
  · ksylenu – mieszanina izomerów 1,2; 1,3; 1,4
  · etanolu
  · butanu-1-olu
  · 2-metylopropanu-1-olu
  · octanu etylu
  · octanu n-butylu
  · toluenu
  · 2-butoksyetanolu
  · benzenu
  · styrenu
  · metakrylanu metylu
  · etylobenzenu
  · heksanu
  · cykloheksanonu
  · cykloheksanu
  · heptanu
  · octanu winylu
  · akrylonitrylu
  · dichlorometanu
  · trimetylobenzenu
  · tetrahydrofuranu
  · butan-2-olu
  · propan-2-olu
  · kwasu octowego
  · tetrachloroetenu

  7. Pomiar stężenia lotnych związków organicznych (LZO) , całkowitego węgla organicznego (TVOC) metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FiD) wg PN-EN 12619: 2013

  8. Pobieranie próbek do oznaczenia metali w gazach odlotowych wg PN-EN 14385: 2005

  9. Pobieranie próbek do oznaczenia rtęci ogólnej (Hg) w gazach odlotowych wg PN-EN 13211+AC : 2006

  10. Pobieranie próbek do oznacznia stężenia indywidulanych gazowych związków organicznych metodą chromatografii gazowej wg PN-EN 13649:2005.

  11. Pobieranie próbek do oznaczania stężenia amoniaku i siarkowodoru wg procedur własnych.

   Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

   Posiadamy najnowsze modele urządzeń przeznaczonych do realizacji pomiarów metodykami referencyjnymi:

    • Pyłomierze
    • Analizatory
    • Analizatory TVOC
    • Spektrofometry
    • Chromatografy

   Dzięki zapleczu w postaci laboratorium analitycznego – analizy chromatograficzne oraz spektrofotometryczne  wykonujemy głównie we własnym zakresie.

   Oferujemy również profesjonalne przeprowadzanie wizji lokalnych oraz wyznaczania odcinków pomiarowych.

   Pilnie potrzebujesz pomiaru?

   Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.