Pomiary Emisji Zanieczyszczeń do Powietrza

Profesjonalne pomiary Emisji na terenie Polski

Pomiary emisji gazów odlotowych zanieczyszczeń do powietrza

Laboratorium ENVILAB-EKO oferuje bardzo szeroki akredytowany przez PCA zakres pomiarów gazów odlotowych do atmosfery.

Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi pomiarowemu oraz doświadczonemu Zespołowi specjalistów z powodzeniem dostarczamy dla renomowanych polskich i międzynarodowych Firm  usługi związane z obowiązkowymi i cyklicznymi pomiarami emisji gazów do atmosfery. 

 

Dlaczego ENVILAB-EKO?

Wyróżnia Nas nie tylko profesjonalizm i zaawansowana technologia lecz i przede wszystkim dbałość o jakość, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa  terminowość Naszych opracowań.

Zakres Pomiarów Emisji Gazów do Atmosfery

 • Pomiar strumienia objętości gazów odlotowych dla ciśnienia dynamicznego >10 Pa metodą spiętrzeniową wg PN-Z-04030-7:1994 ( jest to pomiar tzw. przepływów w kominach i kanałach wentylacyjnych)
 • Pomiar stężenia pyłu w gazach odlotowych wg PN-Z-04030-7:1994
 • Pomiar stężenia w gazach odlotowych wg PN-ISO 10396:2001
 • Pobieranie i oznaczanie w gazach odlotowych
 • Pobieranie i oznaczanie próbek gazów odlotowych do oznaczenia substancji chemicznych metodą chromatografii gazowej wg PN-EN 13649:2005
 • Pobieranie CHLOROWODORU (HCl) wg PN-EN 1911:2011
 • Pobieranie FLUOROWODORU (HF) wg ISO 15713:2006

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Posiadamy najnowsze modele urządzeń przeznaczonych do realizacji pomiarów metodykami referencyjnymi:

 • Pyłomierze
 • Analizatory
 • Spektrofometry
 • Chromatografy

Dzięki zapleczu w postaci laboratorium analitycznego – analizy chromatograficzne oraz spektrofotometryczne  wykonujemy głównie we własnym zakresie.

Oferujemy również profesjonalne przeprowadzanie wizji lokalnych oraz wyznaczania odcinków pomiarowych.

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.