Badania drgań mechanicznych

Profesjonalne pomiary drgań

Badania drgań mechanicznych – definicja

Drgania mechaniczne to nic innego jak ruch cząstek ośrodków sprężystych względem ich ekwilibrium. Drgania rozprzestrzeniają się w każdym ośrodku – zwłaszcza w ciałach stałych i cieczach. Zwykle jednak w środowisku pracy mamy do czynienia z drganiami w ośrodkach stałych. Tego typu drgania nazywane są inaczej wibracjami.

Drgań mechanicznych nie sposób uniknąć. Powstają w procesach technologicznych i produkcyjnych, wywoływane są przez wirujące, obrotowe lub inne maszyny i urządzenia. Obsługa lub przebywanie w niedalekiej odległości tychże maszyn powoduje, że pracownicy narażani są na ekspozycję na drgania mechaniczne.

Długie przebywanie w otoczeniu wibracji i drgań niesie za sobą szereg niebezpieczeństw zdrowotnych dla organizmu ludzkiego. Drgania mogą stanowić poważne zagrożenie nawet dla życia pracowników.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka mają drgania mechaniczne?

Przede wszystkim należy rozgraniczyć rodzaj drgań. Podstawowym kryterium podziału jest miejsce wnikania drgań do organizmu. Wyróżniamy zatem drgania oddziałujące ogólnie, wnikające przez nogi, plecy lub boki. Wyróżniamy także drgania oddziałujące miejscowo (zwykle na kończyny górne).

Drgania wpływają negatywnie na układ naczyniowy, kostno-stawowy i nerwowy.

Najpopularniejszą chorobą determinowaną przez ekspozycję na drgania jest choroba wibracyjna. Zwykle odznacza się napadowymi skurczami naczyń krwionośnych, blednięciem palców, zwyrodnieniami stawów, zwapnieniem torebek stawowych, czy nawet zmian w okostnej.

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Nasze laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO realizuje pomiary drgań mechanicznych za pomocą kalibratora drgań mechanicznych typu SV111 produkcji SVANTEK.

Dzięki temu przyrządowi bez większych kłopotów zmierzymy amplitudę drgań w trzech osiach, ich częstotliwość i przyśpieszenie. Pomiary realizowane są wedle normy ISO 8041, PN-EN ISO 5349 i PN-EN 1253+A1

Pomiarów dokonujemy we Wrocławiu oraz całej Polsce.

  Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane badania drgań mechanicznych:

  Pomiary drgań mechanicznych wykonywane przez laboratorium ENVILAB-EKO opierają się na podstawie prawnej.

  Pomiary wykonujemy wedle norm:

  • PN-EN ISO 5349 – 1:2004 – Drgania mechaniczne – Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne – Część 1: Wymagania ogólne
  • PN-EN ISO 5349 – 2:2004 – Drgania mechaniczne – Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne –Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy
  • PN-EN 14253+A1:2011 – Drgania mechaniczne – Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia — Wytyczne praktyczne
  • Polskiej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi.

   Pilnie potrzebujesz pomiaru?

   Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.