Badania drgań mechanicznych

Badania drgań mechanicznych

Profesjonalne pomiary drgań na stanowiskach pracy.

Badania drgań mechanicznych

Definicja

Badania drgań mechanicznych

Drgania mechaniczne to nic innego jak ruch cząstek ośrodków sprężystych względem ich ekwilibrium. Drgania rozprzestrzeniają się w każdym ośrodku – zwłaszcza w ciałach stałych i cieczach. Zwykle jednak w środowisku pracy mamy do czynienia z drganiami w ośrodkach stałych. Tego typu drgania nazywane są inaczej wibracjami.

Drgań mechanicznych nie sposób uniknąć. Powstają w procesach technologicznych i produkcyjnych, wywoływane są przez wirujące, obrotowe lub inne maszyny i urządzenia. Obsługa lub przebywanie w niedalekiej odległości tychże maszyn powoduje, że pracownicy narażani są na ekspozycję na drgania mechaniczne.

Długie przebywanie w otoczeniu wibracji i drgań niesie za sobą szereg niebezpieczeństw zdrowotnych dla organizmu ludzkiego. Drgania mogą stanowić poważne zagrożenie nawet dla życia pracowników.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka mają drgania mechaniczne?

Przede wszystkim należy rozgraniczyć rodzaj drgań. Podstawowym kryterium podziału jest miejsce wnikania drgań do organizmu. Wyróżniamy zatem drgania oddziałujące ogólnie, wnikające przez nogi, plecy lub boki. Wyróżniamy także drgania oddziałujące miejscowo (zwykle na kończyny górne).

Drgania wpływają negatywnie na układ naczyniowy, kostno-stawowy i nerwowy.

Najpopularniejszą chorobą determinowaną przez ekspozycję na drgania jest choroba wibracyjna. Zwykle odznacza się napadowymi skurczami naczyń krwionośnych, blednięciem palców, zwyrodnieniami stawów, zwapnieniem torebek stawowych, czy nawet zmian w okostnej.

Wyposażenie

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Nasze laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO realizuje pomiary drgań mechanicznych oddziałujących  na organizm człowieka przy użyciu miernika typ SV 106A z przetwornikami drgań typ SV 38V / SV 150 wytwórca SVANTEK.

Pomiary realizowane są zgodnie z normami: PN-EN 14253+A1: 2011, PN-EN ISO PN-EN ISO 5349-1:2004, PN-EN ISO 5349-2:2004, PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11, PN-EN ISO 8041-1:2017-07

Normy

Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane badania drgań mechanicznych:

Pomiary drgań mechanicznych wykonywane przez laboratorium ENVILAB-EKO opierają się na podstawie prawnej.

Pomiary wykonujemy wedle norm:

  • PN-EN ISO 5349 – 1:2004 – Drgania mechaniczne – Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne – Część 1: Wymagania ogólne
  • PN-EN ISO 5349 – 2:2004 – Drgania mechaniczne – Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne –Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy
  • PN-EN 14253+A1:2011 – Drgania mechaniczne – Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia — Wytyczne praktyczne
  • Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG).

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top