Pomiary hałasu ultradźwiękowego

Pomiary hałasu ultradźwiękowego

Profesjonalne pomiary ultradźwięków.

Pomiary hałasu ultradźwiękowego

Definicja

Hałas ultradźwiękowy

Hałas ultradźwiękowy to hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych w zakresie środkowych częstotliwości pasm tercjowych od około 10 do około 40 kHz.

Hałas ultradźwiękowy działa szkodliwie na narząd słuchu, powodując jego ubytki oraz wpływa ujemnie na układ przedsionkowy powodując bóle, zaburzenia równowagi i nudności.

W środowisku pracy głównymi źródłami hałasu ultradźwiękowego są:
– myjki ultradźwiękowe, zgrzewarki, elektrodrążarki, lutownice ręczne, wanny do cynkowania detali, sprężarki, palniki, zawory, narzędzia pneumatyczne oraz maszyny wysokoobrotowe, w tym strugarki, frezarki, szlifierki, piły tarczowe i niektóre maszyny włókiennicze.

Zapisy prawne

Zapisy prawne dotyczące hałasu ultradźwiękowego:

Obowiązujące w Polsce wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego ze względu na ochronę zdrowia ogółu pracowników (wartości NDN) są zawarte są w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286).

Wyznaczone wielkości fizyczne charakteryzujące hałas ultradźwiękowy:

  • równoważny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach od 10 do 40
    kHz, odniesione do 8-godzinnego dnia pracy (Lf eq ,8h)
  • maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach od 10 do
    40 kHz (Lf, max ) w czasie dnia pracy

Badane częstotliwości: 10 kHz; 12,5 kHz; 16 kHz; 20 kHz; 25 kHz; 31,5 kHz; 40kHz.

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top